Pin Type Clamps


کلمپس سوزنی

پین راهنمای کلمپس سوزنی، پیدا کردن محل نشتی بر روی لوله را، حتی اگر قابل رویت نباشد، امکان پذیر می نماید. این کلمپس ها با طراحی ساده و کارآمدشان نصب آسان را، حتی در تاریکی و یا در زیر آب، بر روی لوله ممکن می سازند.
پین راهنما پکینگ مخروطی را به داخل سوراخ هدایت می نماید. با این روش یافتن و آب بندی کردن سوراخ ها بسیار ساده است. بعد از اینکه پکینگ در محل خود قرار گرفت، به وسیله پیچ بالایی فشار لازم بر روی آن اعمال می گردد. فشار مستقیم باعث می شود که پکینگ در محل نشتی فرو برود و به سرعت نشتی را قطع نماید. این روش خطر آسیب زدن به لوله های ضعیف و معیوب را به صورت کامل از بین می برد (درست برعکس اعمال فشار از طرف مقابل لوله).
این نوع کلمپس با استفاده از فشار مستقیم بر روی محل نیاز به فشار بسیار کمتری بری قطع نشتی دارد. برای یک کلمپس عادی (مراجعه شود به کلمپس دو تکه تعمیراتی دوار جنوب) نیاز به اعمال فشار بسیار زیادتری می باشد.
برای تعمیر دایمی با کلمپس سوزنی، شرکت تعمیر و نگهداری ماشین های دوار جنوب کاور کلمپس سوزنی را پیشنهاد می دهد (لازم به ذکر است در خطوطی که حاوی سیال سمی نیستند استفاده از کلمپس سوزنی دوار جنوب به صورت دایمی بلامانع می باشد.) کاور باید بر روی محلی که قبلا توسط کلمپس سوزنی تعمیر شده قرار گیرد و بعد از آن کاملا به صورت محیطی بر روی لوله جوش داده شود. بر روی کاور کلمپس سوزنی یک اتصال "¼ تعبیه شده است، که بعد از اتمام مراحل نصب می توان از آن برای انجام آزمون نشت یابی به صورت هیدرولیکی استفاده نمود. امکان سفارش کلمپس سوزنی بدون کاور وجود دارد

مزایا
1- نصب آسان
2- تعمیر سریع
3- قابل استفاده برای منافذ تا قطر "1
4- مقرون به صرفه
5- دایمی حتی برای استفاده بر روی خطوط لوله حاوی مواد سمی با فشارهای بالا (با استفاده از کاور کلمپس سوزنی)
6- قابل استفاده در دریا
7- قابل استفاده در محیط های ترش 

اطلاعات مورد نیاز جهت سفارش
1- قطر خط لوله (تا قطر "56)
2- ضخامت خط لوله
3- میانگین قطر منافذ
4- فشار خط
5- نوع سیال.

آزمون های معمول کیفی
1- آزمون های مکانیکی و شیمیایی مواد اولیه
2- ارایه گواهی کیفیت سازنده مواد اولیه پکینگ
3- آزمون مواد نافذ بر روی خطوط جوش
4- آزمون نشتی یابی هیدرولیکی